Fotografie porcelanowe

Zdjęcie bliskiej osoby umieszczone na nagrobku nie tylko nie pozwala jej zapomnieć, ale też sprawia, że nagrobek uzyskuje bardziej personalny charakter. Takie fotografie są trwałe, bo odporne na czynniki atmosferyczne. Wykonujemy zdjęcia: kolorowe, czarno-białe, w sepii, w różnorodnych kształtach (koło, owal, kwadrat, prostokąt).